Fizikalna terapija

Fizikalna medicina je grana medicine u kojoj se primjenjuju fizikalni agensi i lijekovi u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesnika. Njezini začeci sežu u daleku prošlost. Masaža kao jedan od oblika fizikalne terapije datira iz razdoblja od nekoliko tisuća godina prije Krista. Hipokrat (460 – 377 g. prije Krista) smatra vježbe korisnima za jačanje oslabljenih mišića i za mentalno zdravlje, a Galen (129 – 199 g.) u eseju ”Vježbanje s malom loptom” opisuje pozitivno djelovanje vježbi na tijelo, um i dušu. Rimljani su više cijenili helioterapiju, balneoterapiju i masažu. U srednjem vijeku interes za fizikalnu medicinu nije bio posebno izražen. U 19. stoljeću postavljene su znanstvene osnove kineziterapije i započinje zamah primjene elektroterapijskih postupaka. U istom stoljeću afirmira se klimatoterapija, te se osnivaju klimatska lječilišta. Razvojem tehnologije u 20. stoljeću nastaju novi elektroterapijski postupci (ultrazvuk, transkutana električna nervna stimulacija – TENS, laseri niske snage, elektromagnetska terapija, funkcijska elektrostimulacija – FES).

Terapijski ultrazvuk je vrsta dubinske termoterapije.

Djelovanje ultrazvuka je mehaničko, biokemijsko i fizikalnokemijsko te toplinsko.
Ljudsko uho čuje frekvencije zvučnih titraja između 20Hz i 20 Khz. Titraji ispod 20 Hz nazivaju se infrazvukom, a titraju iznad 20 kHz ultrazvukom. Ultrazvuk se u fizikalnoj terapiji upotrebljava u prvom redu kao terapijsko sredstvo.  Djelovanje mu je mehaničko, a radi se zapravo o mikromasaži, mehaničkom zbijanju i rastezanju tkiva i gibanju pojedinih čestica tkiva. Najvažnije djelovanje ultrazvuka je toplinsko. Mehanička  se energija u tkivima kroz koja prolazi ultrazvuk pretvara u toplinu i to posebno na mjestima  gdje dolazi do refleksije ultrazvuka, a to je granica između mekih tkiva i kosti. Dakle ultrazvuk je još jedna procedura kojom možemo toplinski djelovati na dublje dijelove tkiva unutar lokomotornog sustava, te se primjena ultrazvuka  još često naziva i ultrazvučnom dijatermijom.

Aparat za primjenu ultrazvuka sastoji se od generator izmjenične struje frekvencije od 800 kHz koja se dovodi na kristal smješten u glavi aplikatora. Izmjenična polarizacija kristala dovodi do njegova titranja iste frekvencije  i dobili smo ultrazvuk. Da bi se izbjegla prisutnost zraka u naborima kože, koristimo kontaktno sredstvo (parafinsko ulje, gelove, čak I voltaren). Visoke doze ultrazvuka mogu mehanički oštetiti tkivo, tako da se ne primjenjuju doze veće od 2 W/cm2 površine glave aplikatora. Na zakrivljene dijelove. (šake, stopala) ultrazvuk se može primijeniti u vodenoj kupci, no tada je frekvencija 800 kHz-1MHz. Ultrazvučni efekt postiže se povećanjem temperature tkiva na primijenjenom području, povećanoj cirkulaciji i izmjeni tvari, povećanoj elastičnosti tkiva.

Zagrijavajući strukture u blizini kosti ( hvatišta tetiva, tetivne ovojnice, burze, hvatišta ligamenata, zglobne čahure) možemo utjecati na obnavljajuće procese u kroničnim degenerativnim i upalnim stanjima.

Indikacije za primjenu ultrazvuka su kronične degenerativne bolesti i bolesti iz skupine izvanzglobnog reumatizma: entezitisi, burzitisi, tendovaginitisi, peritendinitisi, kapsulitisi, ozljede ligamenata i zglobnih čahura.

Transkutana električna stimulacija živaca (TENS, prema engl. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) terapijski je postupak kojim se putem elektroda postavljenih na koži u blizini izvora boli, električnom strujom podražuju živci kako bi se ublažila bol. Metoda se već dosta dugo vremena upotrebljava kao pomoćna terapija u liječenju boli. Radi se o sigurnoj i neinvazivnoj metodi.

Pimjenjuje se kontrolirana, niskovoltažna električna stimulacija frekvencije od 1 do 150Hz. Djeluje na kontrolu boli, promjenom osjeta boli koja se događa na razini kralježnične moždine ili diencefalona.

 

Indikacije za primjenu:

 • bolovi
 • neuropatske boli
 • vertebralni i vertebrogeni sindromi
 • degenerativne bolesti zglobova
 • bol kod malignih bolesti
 • fantomski bolovi, distorzije
 • mialgije
 • sindrom prenaprezanja

Kontraindikacije za primjenu:

 • implantacija srčanih stimulatora
 • trudnoća
 • epilepsija

 

 

INTERFERENTNE STRUJE su struje s najdubljim djelovanjem i primjenjuju se ovisno o lokalizaciji i vrsti tegoba. Rezultat su križanja dviju sinusoidnih, izmjeničnih, srednjofrekventnih struja koje se međusobno preklapaju u intenzitetu, frekvenciji i fazi. Ta se interferencija događa u dubini tkiva te se još nazivaju i endogenim strujama.

Interferentnim strujama se smanjuje bol, oteklina i upala kod reumatskih i ortopedskih oboljenja zglobova i kralježnice, tako da je primjena prilično široka. Koristimo je za kronična bolna stanja (lumbago, lumboishijalgija), izvanzglobni reumatizam (mialgija, miozitis, epikondilitis), degenerativne bolesti zglobova (artroze različite lokalizacije), neuralgije i neuritisi, upalne bolesti u stadiju zalječenja poput reumatoidnog i psorijatičnog artritisa, ankilozantnog spondilitisa, za posttraumatska stanja radi stimulacije zarastanja kosti i uklanjanja cirkulatornih poremećaja, kod bolesti krvnih žila i smetnje cirkulacije.

Pomoću interferentnih struja provodi se elektroterapijska procedura kojom elektrodama dovodi struja do bolnog mjesta

Premda je djelovanje slično djelovanju dijadinamskih struja, postoje razlike u načinu primjene i lokalizaciji djelovanja. S IFS strujama se postiže dublje djelovanje i bolja podnošljivost. Mogu se primijeniti s vibracijskom masažom, s tim da je prije provedbe potrebno odrediti frekvenciju vibracije koja se prilagođava indikaciji. Time se poboljšava učinak interferentnih struja jer se smanjuje podražaj osjeta, pa bolesnici mogu podnijeti veću jakost struje nego što se može primijeniti kod dijadinamskih struja ili standardne interferentne struje. Tako se postiže veći terapijski učinak u dubini tkiva.

 

ELEKTROSTIMULACIJSKA TERAPIJA je postupak primjene električnih impulsa u svrhu izazivanja mišićne kontrakcije. Indikacije: inaktivitetna mišićna atrofija, periferne i centralne klijenuti Kontraindikacije: malignitet, akutna kvarenja, lokalne upale kože i potkožnog tkiva, tromboflebitis, trudnoća, oštećenja kože. Osim klasične elektrostimulacije u rehabilitaciji sportaša koristimo i Globus uređaje za povećanje mišićne snage i izdržljivosti te za brži aktivni oporavak mišića nakon treninga.